Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.

The Sopranos

The Sopranos

tempera, acrilico e olio su tela, cm 186×260, anno 2007